Onze visie

Wille” is een Friese term en staat voor “plezier”.
De naam geeft exact aan wat we willen: Plezier !
Plezier voor de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd, maar ook… plezier voor de ouders, die hun kind met een gerust hart bij Wille! achterlaten: hun kind staat immers een fijne dag of middag te wachten. Het doel is om de kinderen met elkaar een plezierige dag of middag te bezorgen en tegelijkertijd de ouders enigszins te ontlasten van de constante dagelijkse zorg.
Wille, plezier... voor iedereen !

Veel kinderen spelen in het weekend of buiten schooltijd en in vakanties met vriendjes of vriendinnetjes of gaan naar een (sport)club.
Voor kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis is dat meestal niet het geval.
Op school hebben ze vaak nog wel aansluiting met vriendjes, in hun vrije tijd heel vaak niet.
Vrienden van de basisschool ontwikkelen zich nu eenmaal sneller en zo “ontgroeien” ze elkaar langzamerhand.
Wille! speciale kinderopvang voorziet in de behoefte van kinderen aan het “meedoen” met een club, spelen met andere kinderen, “iets voor zichzelf hebben”.
Wille! richt zich dus juist op vrije tijdsbesteding voor deze kinderen. Wille! wil kinderen de kans geven met elkaar te spelen, in een omgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar rekening gehouden wordt met hun beperkingen, maar waar nadrukkelijk gekeken wordt naar wat het kind wél kan en wil! We werken met kinderen in groepsverband, maar individuele begeleiding is ook mogelijk.
De medewerkers van Wille! zorgen voor een uitdagend programma, professionele begeleiding en een goed contact met kind en ouders.

Speciale kinderopvang
Bij “Speciale kinderopvang” ben je al snel geneigd te denken in de richting van “opvang van speciale kinderen”. Dit is maar ten dele juist. De kinderen zijn vanzelfsprekend, net als alle kinderen, voor hun ouders en naasten speciaal.
Met de term “speciale kinderopvang” willen we ons echter onderscheiden van de reguliere opvang en de zorginstellingen voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Middels een zorgvuldig ontwikkelde aanpak willen we deze kinderen zoveel mogelijk zichzelf laten zijn, laten genieten en met hun vriendjes te laten spelen.
Het speciale zit hem dus in de voorwaarden, het programma, de structuur, enz.
Voor de rest is het voor de kinderen: alleen maar genieten !

Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleid kunt u meer lezen over de doelstellingen, de uitgangspunten en de werkwijze. Dit is op te vragen bij het Centraal Bureau en ligt ter inzage op de vestigingen.

Wie is welkom?
Kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 0 t/m 20 jaar zijn van harte welkom bij Wille!
Overigens staat Wille! open voor elke “speciale” vraag, dus hebt u zo’n speciale vraag, dan kunt u ook bij Wille! terecht. Wille! probeert binnen de kaders zoveel mogelijk aan de “speciale” vraag tegemoet te komen.
Kinderen van de doelgroep bezoeken doorgaands scholen voor speciaal onderwijs (SO), speciaal basisonderwijs (SBO) of gaan soms naar de reguliere basisschool.

Stavoren, op weg naar het strand